Suoraan sisältöön

Kun lapsi, nuori tai nuori aikuinen sairastuu syöpään, kyse on muustakin kuin fyysisestä sairaudesta. Lääketieteellisen hoidon lisäksi on elintärkeää tukea sairastunutta ja hänen läheisiään sekä henkisesti että sosiaalisesti. Kaikilla tulee olla samanlaiset mahdollisuudet selvitä ja elää mahdollisimman normaalia elämää.

Sylvan tutkimustyö tukee syöpään sairastuneita

Sylva-säätiö pyrkii tutkimustyönsä avulla tarjoamaan parhaan mahdollisen psykososiaalisen tuen syöpään sairastuneille lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän perheilleen. Psykososiaalisella tuella tarkoitetaan mm. vertaistukea, terapeuttisia interventioita sekä taloudellista tukea.

Tällä hetkellä yhteiskunta ei takaa tällaista tukea riittävästi. Turhan usein syövästä selviämisen mahdollisuudet riippuvat sairastuneen ja hänen läheistensä omista voimavaroista, taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta.

Tutkitun tiedon avulla Sylva voi toimia syöpään sairastuneiden lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja heidän läheistensä äänenä yhteiskunnassa – jotta jokainen saisi parhaan mahdollisen tuen.

Lahjoita tasa-arvoa tukevaan tutkimustyöhön
– yli 850 € lahjoituksista verovähennys

Tee nyt lahjoitus Sylvan tutkimustyöhön. Näin tuet tasa-arvoista syövästä selviämistä. Sylva on yksi verottajan nimeämistä lahjoituskohteeksi sopivista säätiöistä, joten yli 850 €:n ja alle 50 000 €:n lahjoitukset ovat yrityksille verovähennyskelpoisia.

Kiitos!

Lahjoitustili:
FI05 1555 3000 1220 86, NDEAFIHH

Rahankeräyslupa:
Syöpäsairaiden Lasten Tutkimus- ja Tukisäätiö SYLVA sr
RA/2020/726, voimassa toistaiseksi

Lisätietoja Sylvan tutkimustyöstä:

Antti Karjalainen, tutkimusjohtaja
050 374 3277

antti.karjalainen@sylva.fi

 

Sylva-säätiön tutkimus parantaa syöpää sairastavien lasten ja nuorten elämää

Syövästä selviäminen vaatii muutakin kuin lääketieteellistä hoitoa. Tutkimuksemme avulla saamme tietää, millaista tukea sairastunut ja hänen perheensä tarvitsevat.

Lääketieteellinen hoito on oleellinen osa syövän hoitoa. Se on kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä syöpään sairastunut lapsi, nuori ja nuori aikuinen tarvitsee.

Selviytymiseen vaaditaan myös erilaista tukea. On tärkeää, että syöpää sairastava ja hänen läheisensä saavat apua ja työkaluja esimerkiksi vaikeiden tunteiden käsittelyyn ja jaksamiseen. Syöpä pienentää esimerkiksi vanhempien työtuloja, joten syöpään sairastunut ja hänen perheensä tarvitsevat myös taloudellista tukea.

Tällä hetkellä yhteiskuntamme ei takaa riittävää tukea kaikille. Tuen saaminen on usein kiinni sairastuneen tai hänen perheensä voimavaroista ja jopa taloudellisesta tilanteesta. Näin ei saisi olla.

Tutkimuksemme tavoitteena on parantaa merkittävästi syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten ja heidän perheensä saamaa psykososiaalista tukea ja sitä kautta merkittävästi lisätä parantumismahdollisuuksia kaikille lapsille ja perheille. Samalla haluamme nostaa psykososiaalisen tuen merkityksen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Psykososiaalisella tuella tarkoitetaan tukea, jota esimerkiksi läheiset, vertaiset, potilasjärjestöt, sairaalat ja kunnat antavat. Se voi olla esimerkiksi vertaistukea chatissä, taideterapiaa tai keskusteluja psykologin tai nuoriso-ohjaajan kanssa.

Tutkimuksissamme tarkastelemme nuoren potilaan hoitopolkua kokonaisuutena. Psykososiaalinen tuki on tärkeää huomioida hoitopolun eri vaiheissa: diagnoosin saamisen ja hoitojen aikana ja myös hoitojen jälkeen.

Julkaistuja tutkimusraportteja

Lapsen sairastuminen syöpään aiheuttaa mielenterveysoireita etenkin äidille

Lapsen sairastuminen syöpään vähentää etenkin äitien työtuloja

Seitsemän lasta sadasta

Syöpä koskettaa – dialogeja syöpää kokeneiden kanssa

Lahjoittajana yrityksenne saa Sylvasta some-materiaalit, joilla voitte kertoa olevanne mukana tukemassa tasa-arvoista syöpätutkimusta.